Kanibalizace a SEO

Kanibalizace v SEO znamená, že na webu cílíte na jedno téma více různými stránkami. 

Může se to dít systematicky nebo manuálně. Na eshopu se vám kanibalizace (duplicity) mohou tvořit například generováním produktových variant bez patřičného ošetření. Nebo můžete bezděky manuálně tvořit nové a nové stránky, ale na stejná nebo velmi podobná témata. 

Výsledkem kanibalizace může být pokles indexace a výkonu nebo rozdílné preferenční stránky vyhledávačů než potřebujete.

Průvodci / návody